Absolut, motor flush (can 250 ml)

Phụ gia dầu nhớt, xúc rửa động cơ, tẩy cặn bẩn bám trong các chi tiết
Sử dụng cho mọi loại động cơ

sản phẩm đã xemXem tất cả