Set Verylube TURBO:- metal conditioner Verylube TURBO (bottle 125 ml x 1 unit)- lithium universal grease (polymer package, sachet 5 ml x1 unit)

Phụ gia dầu nhớt – điều kiết nguyên tử kim loại
Mỡ bôi trơn lithium

sản phẩm đã xemXem tất cả