“Voltronic G30 Octane Booster+ ( Gasoline Engine )”

Danh mục: ,

sản phẩm đã xemXem tất cả

Voltronic G30 Octane Booster+ ( Gasoline Engine )

Phụ gia tăng chỉ số Octan(tăng 8 RON) + Vệ sinh hệ thống xăng. Đạt tiêu chuẩn TUV-Germany. “Pha với xăng theo tỉ lệ trên chai”
01 phuy 60liters sẽ dùng vệ sinh hệ thống xăng được cho 1.200 xe máy có dung tích dưới 175cc